อาจารย์ผู้สอน

สุวิทย์ โภคาสัมฤทธิ์​

นักธุรกิจ / วิทยากร

 

ประวัติโดยย่อ

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
– เจ้าของเต้นท์รถยนต์มือสอง “อู๋ออโต้”
– Facebook Page และ Youtube ชื่อ “เฮียอู๋”
– นักธุรกิจ พิธีกร และ วิทยากร

Scroll to Top

เชื่อมต่อ Facebook / Google ของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบ

หรือเข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน ด้วย Email